Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
Xuấtnhậphànghóatạichỗ

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

[ad_1] hình minh họa. Do đó, việc thực hiện Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về Hóa đơn chứng từ…