Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
chu-ky-so

Phần mềm khai báo Hải quan miễn phí của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan cung cấp phần mềm khai báo hải quan miễn phí Ngày 09/02/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 389/TCHQ-GSQL gửi các Cục Hải quan t…