Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
lệnh giao hàng điện tử

Hướng dẫn giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại kho CFS

Ngày 06/9/2021 CTy CP Kho vận Tân Cảng ban hành công văn hướng dẫn về chính sách, giải pháp về giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại kho CFS. …