Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
phụ phí tình huống khẩn cấp

Phụ phí Tình Huống Khẩn cấp của hãng DHL Express

Điều chỉnh Phụ phí tình huống khẩn cấp - Có hiệu lực từ 14/02/2022 Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đáng kể đến ngành hàng không cũng như …