Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
tháng 1 2022

Fuel surcharge DHL

Hàng tháng DHL sẽ cập nhật phụ phí xăng dầu Fuel surcharge tại địa chỉ:  https://ultrashort.me/ovGaY Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động …