Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
phan-mem-khai-hai-quan

Phần mềm khai báo Hải quan miễn phí của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan cung cấp phần mềm khai báo hải quan miễn phí Ngày 09/02/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 389/TCHQ-GSQL gửi các Cục Hải quan t…

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm khai HQ miễn phí cho Doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đăng tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm để quý doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu. Phần mềm khai hải quan customs miễn phí Chi …