Chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Liên hệ 0868943543. Gửi hàng nhanh 247
vận chuyển hàng hoá quốc tế

Phần mềm khai báo Hải quan miễn phí của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan cung cấp phần mềm khai báo hải quan miễn phí Ngày 09/02/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 389/TCHQ-GSQL gửi các Cục Hải quan t…